Huisregels Astense Horeca:

1. Geen Toegang & Alcohol onder de 18 

2. Wederverstrekking van alcohol aan jongeren onder de 18 is niet toegestaan 

3. Geen drugs 

4. Legitimatie verplicht 

5. Geen ongewenste intimiteiten 

6. Geen agressie, racisme of hinderlijk gedrag 

7. Geen groepskenmerkende negatief sfeerbepalende kleding 

8. Geen eigen consumpties 

9. Glaswerk moet binnen of op het terras blijven 

10. Geen overlast voor de buren 

11. Algeheel rookverbod binnen de horeca gelegenheid 

12. Geen tabaksverkoop aan personen die jonger zijn dan 18 jaar 

13. Volg te allen tijde aanwijzingen van het personeel op 

14. Controle betreding horeca gelegenheid 

15. Op grond van de huisregels mag u de toegang ontzegd worden